Giới thiệu TopERP

Committed for better future, committed for better business

Tầm nhìn


Trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong cung cấp giải pháp Quản trị doanh nghiệp ở tại Việt Nam và Đông Nam Á.


Sứ mệnh


  • Triển khai các giải pháp Quản trị doanh nghiệp với chi phí hợp lý và tối ưu

  • Đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường tự động hoá quy trình

  • Làm việc cùng các đối tác để cung cấp các giải pháp phụ trợ, hỗ trợ cho nhiều mô hình doanh nghiệp đặc thù, đảm bảo tính gắn kết với hệ thống quản trị chung.


Giá trị cốt lõi


  • Cam kết: Đội ngũ TopERP luôn cam kết đem lại giá trị thật, sản phẩm thật cho doanh nghiệp

  • Hiệu quả: Đội ngũ TopERP luôn cung cấp các giải pháp hữu hiệu, tối ưu nhất theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Sáng tạo: Đội ngũ & sản phẩm của TopERP luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng theo thời gian để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

  • Nhiệt huyết: Đội ngũ TopERP luôn hăng hái, nhiệt huyết trong việc xây dựng các sản phẩm, các giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp.


Chat with us
Call me back