Odoo Apps

With 10000 integrated apps, Odoo becomes the biggest enterprise App Store, followed by Salesforce App Exchange with 2800 apps

Ribbon Theme

Giao diện Ribbon

Ribbon Menu Color

Giao diện Ribbon và điều chỉnh màu sắc

VoIP VHT

Tích hợp VHT với VoIP

Mentioned Suggestion

Gắn thẻ chi tiết

Webview Print

In mẫu trực tiếp trên web

Zkteco Attendance

Chấm công với Zkteco

Custom View

Màu sắc kanban và giới hạn xem trang

Shipping Station Connector

Liên kết giao hàng với GiaoHangNhanh, SuperShip

Product Price Permission

Phân quyền giá bán và giá thu mua cho sản phẩm

Print Pricelist

Xuất bảng giá sản phẩm

Protect Contact Fields

Bảo mật thông tin liên lạc

 
Chat with us
Call me back