Chấm công với Zkteco

Điểm nổi bật

  • Kết nối thiết bị chấm công Zkteco(Khuôn mặt + Vân tay) với Hr Attendance.
  • Check In / Check Out không cần internet, và đồng bộ với odoo khi có mạng. 

  • Lưu dữ liệu chấm công trên Odoo.
  • Mô-đun này tương thích với máy Zkteco phiên bản 'uFace 202', và Zkteco phiên bản 'iFace990'
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Trông quan


Mô đun này giúp đồng bồ thiết bị chấm công Zkteco với HR Attendance.

Cài đặt


  • Tải addon về từ git (Giải nén nếu cần)
  • Tải addon vào thư mục addon của Odoo
  • Khởi động lại hệ thống Odoo
  • Vào Odoo => Ứng dụng => Cập nhật danh sách ứng dụng nếu cần
  • Tìm tên addon "HR Attendace with ZKTeco Biometric"
  • Cài đặt ứng dụng

Giao diện


Các sản phẩm liên quan


Chat with us
Call me back