TopERP - Màu sắc Kanban và giới hạn xem trang

Thay đổi kiểu hiển thị màu trạng thái trong chế độ xem Kanban và Giới hạn số lượng bản ghi để có hiệu suất tốt hơn.


đổi màu kanban và giới hạn xem trang

Mô tả

  • Thay đổi cách hiển thị màu của trạng thái ở các thẻ kanban.
  • Điều chỉnh số lượng bản ghi được tải ở chế độ xem kanban và danh sách phù hợp hơn.
  • Cải thiện hiệu suất tải trang.
  •  


    Chúng tôi thực sự vui mừng nếu các tính năng này sẽ giúp bạn ngày càng tốt hơn. Hãy dành một phút để thử nó và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tôi hy vọng bạn thích nó.