Màu sắc kanban và giới hạn xem trang

Điểm nổi bật

  • Chỉnh sửa CSS của màu kanban.
  • Chỉnh Js của giới hạn số bản ghi ở các dạng hiển thị. Khi tải trang, Nó chỉ hiển thị 24 bản ghi đối với dạng Kanban, 30 bản ghi với dạng List.

  • Hệ thống của bạn sẽ hoạt động nhanh và ổn định hơn. 
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tổng quan


Mô-đun này giúp bạn thay đổi cách xem và khiến cho menu của mình rõ ràng hơn.

Cài đặt


  • Tải addon về từ git (Giải nén nếu cần)
  • Tải addon vào thư mục addon của Odoo
  • Khởi động lại hệ thống Odoo
  • Vào Odoo => Ứng dụng => Cập nhật danh sách ứng dụng nếu cần
  • Tìm tên addon "Print Orders Directly From Backend"
  • Cài đặt ứng dụng

Giao diện


Các sản phẩm liên quan


Chat with us
Call me back