Phân quyền giá bán và giá thu mua cho sản phẩm

Điểm nổi bật

  • Nhóm xác định
  • Cho phép thấy giá bán và giá vốn
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tổng quan


Thêm nhóm group_product_cost và group_product_price for user

Chỉ có thể nhìn thấy giá bán và giá vốn khi được phân quyền.

Cài đặt


  • Tải addon về từ git ( Giải nén nếu cần )
  • Tải addon vào thư mục addon của Odoo
  • Khởi động lại hệ thống Odoo
  • Vào Odoo => Ứng dụng => Cập nhật danh sách ứng dụng nếu cần
  • Tìm tên addon "Product Pricing Access Permission"
  • Cài đặt ứng dụng

Giao diện


Sản phẩm liên quan


Chat with us
Call me back