Liên kết giao hàng với GiaoHangNhanh, SuperShip

Điểm nổi bật

  • Cấu hình để lấy được phí giao hàng khi lên đơn với bên thứ ba SuperShip và GiaoHangNhanh.
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tổng quan


Cấu hình để lấy được phí giao hàng khi lên đơn với bên thứ ba SuperShip và GiaoHangNhanh.

Nó chỉ hoạt động ở Việt Nam.

Cài đặt


  • Tải addon về từ git (Giải nén nếu cần)
  • Tải addon vào thư mục addon của Odoo
  • Khởi động lại hệ thống Odoo
  • Vào Odoo => Ứng dụng => Cập nhật danh sách ứng dụng nếu cần
  • Tìm tên addon "GHN & SuperShip Shipping Odoo Connector"
  • Cài đặt ứng dụng

Giao diện


Các sản phẩm liên quan


Chat with us
Call me back