TopERP - Liên kết giao hàng với GiaoHangNhanh và SuperShip

Kết nối giao hàng với đơn vị SuperShip và GiaoHangNhanh (GHN)

Tích hợp giao hàng với bên thứ ba

Liên kết phương thức vận chuyển với SuperShip và GiaoHangNhanh (GHN)


Chúng tôi thực sự vui mừng nếu các tính năng này sẽ giúp bạn ngày càng tốt hơn. Hãy dành một phút để thử nó và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. tôi hy vọng bạn thích nó.