Bảo mật thông tin liên lạc

Điểm nổi bật

  • Hỗ trợ quản lý danh sách liên lạc rõ ràng
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tổng quan


Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên bổ sung này sẽ giúp bạn phân quyền. Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp bạn kiểm soát số liên lạc.

Ví dụ: bạn có bán ba đội và 3 thành viên cho mỗi đội. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát liên hệ mà mọi thành viên tạo.

Thành viên A trong đội 1> tạo liên hệ A1

Thành viên B trong đội 2> tạo liên hệ B2

Thành viên C trong đội 3> tạo liên hệ C3

Bạn không muốn thành viên A có thể xem thông tin của khách hàng B2 và C3. Và tắt. Vì vậy, chúng tôi biết nỗi đau của bạn nên chúng tôi tạo ra cái này cho bạn. Điều đó có nghĩa là ai tạo ra thì họ sẽ thấy và người khác thì không.

Cài đặt


  • Tải addon về từ git ( Giải nén nếu cần )
  • Tải addon vào thư mục addon của Odoo
  • Khởi động lại hệ thống Odoo
  • Vào Odoo => Ứng dụng => Cập nhật danh sách ứng dụng nếu cần
  • Tìm tên addon "Protect Contact Fields"
  • Cài đặt ứng dụng

Giao diện


Các sản phẩm liên quan


Chat with us
Call me back