TopERP - In trực tiếp từ Webview

In trực tiếp các bản ghi ( đơn hàng ) mà không cần phải tải về thiết bị.

TopERP - In trực tiếp từ Webview

1. Mô tả

 • Sửa lỗi In Qweb với loại HTML
 • Bạn có thể in ngay bây giờ trong Webview dễ dàng

2. Dựa trên

 1. base
 2. mail

3. Cài đặt

 1. Tải addon từ git (giải nén nếu cần)
 2. Upload addon vào folder odoo/addons
 3. Khởi động lại Odoo
 4. Vào Odoo => Menu Apps => Menu Update Apps List để cập nhật danh sách addons
 5. Tìm "TopERP - Webview Print" (ở Danh mục công cụ bổ sung)
 6. Cài đặt ứng dụng

4. Nâng cấp

 1. Tải addon từ git (giải nén nếu cần)
 2. Upload addon vào folder odoo/addons
 3. Khởi động lại Odoo
 4. Tìm "TopERP - Webview Print" (ở Danh mục công cụ bổ sung)
 5. Nâng cấp ứng dụng