Nhận định giá trị giải pháp ERP

Chi phí hay Tài sản ?

Tuần vừa rồi mình may mắn được làm việc với 3 Tập Đoàn lớn, một về Real Estate, một về Beauty & Spa, một về Automotive, cả 3 đều DT 5000+ tỷ. Và may mắn được trao đổi với Lãnh đạo cao cấp C-Level/Director/GD. Tuần trước đó là 2 DN sản xuất lớn khác cũng DT 5000+ tỷ; Tuần sau sẽ là 1 DN đa ngành và 1 DN phân phối với 10.000 điểm bán và có thể 1 hệ thống bệnh viện lớn nữa.

Điều nhìn nhận chung ban đầu đó là các anh/chị có suy nghĩ là mình bán "phần mềm" và nhìn nhận giá trị của nó như một món hàng. Mình thì muốn thay đổi suy nghĩ ấy.


Trong hầu hết các trường hợp mình đều không muốn đề cập là mình làm phần mềm gì, bán phần mềm gì, và đôi khi chưa dám nói phần mềm gì phù hợp vì mình chưa thể hiểu hết insight của họ (mặc dù về giải pháp thì trong tay mình hoặc hệ sinh thái của CMC thì đều có ERP, CRM, MES, DMS, Loyalty, RPA, POS, HRM, E-Invoice, WMS, BI/Data Warehouse, Hadoop Systems, Cloud, SIEM, SOC, v.v.)..

Vấn đề mình muốn nói chính là bài toán của Doanh nghiệp và mình có thể giúp gì được cho họ từ góc độ công nghệ, sử dụng công nghệ để giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề ấy.

Và sau nhiều trao đổi, đúc kết mình tóm gọn lại nhận diện 04 mối quan tâm lớn nhất, cuối cùng và trực diện nhất của họ là "KHÁCH HÀNG - SẢN PHẨM, DỊCH VỤ - DOANH THU - CHI PHÍ". Đâu đó có ai sẽ nói là "Nhân sự", "Năng lực cốt lõi", "Giá trị", "Tài sản", "Phát triển bền vững", "Sứ mệnh xã hội", v.v. Điều ấy không sai nhưng về có lẽ không đúng gốc rễ về mối quan tâm cuối cùng của các ông chủ.

Cũng sau nhiều chia sẻ, trao đổi, nghiên cứu, đúc kết, cá nhân mình cho rằng LỜI GIẢI cho những mục tiêu ấy nằm ở 6 vấn đề mà Doanh nghiệp sẽ cần phải thực sự liên tục thực hiện, xin chia sẻ với mọi người:

  • Product Innovation

  • Process Innovation


  • Business Process Automation


  • Customer Experience


  • Customer Lifetime Value


  • Market expansion / Market development**Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, và tham khảo.

Tác giả : anh Do Hoang Hai 

Có những concept được làm chuẩn (vì thế mình không muốn dịch các concept này), có các Key Metrics cần được xây dựng, có các phương pháp, cách thức, công cụ để practice những điều này. Doanh nghiệp LIÊN TỤC, LIÊN TỤC practice và thực hiện những hoạt động xoay quanh các vấn đề này ít nhiều sẽ giải quyết được các vấn đề và nâng cao năng lực, phát triển.

Nhận định giá trị giải pháp ERP
Nguyễn Nguyên Anh (Tom) 10 tháng 8, 2020
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


Thiết lập mục tiêu dự án ERP như thế nào?
Your business case must show that your ERP cloud project will produce benefits in excess of the cost
Chat with us
Call me back