O2O (Online-to-Offline) Commerce

Tương lai ngành bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số. Tác giả: Triều Nguyễn - CEO Younet Digital

Covid-19 chỉ là một cú hích cuối đẩy các brands/business ngành retail phải nhìn lại mô hình kinh doanh - marketing. O2O COMMERCE là tương lai không thể chối từ để duy trì (sustain) và tăng trưởng (growth): Growth or Dead?

O2O Commerce là gì:

"... Mang khách hàng trên kênh online mua hàng từ offline stores và có trải nghiệm xuyên suốt: trước - trong - và sau khi mua".

2 cách tiếp cận mô hình O2O Commerce:

Omni-channel Commerce v.s. Multi-channel Marketing

  1. Đa số các business đều muốn omni-channel commerce (tuy nhiên, cần có systems để unify customer behaviors & purchase trên các nền tảng).

  2. Tư duy của mô hình là: online & offline channel bổ trợ cho nhau để growth, chứ không compete như separate Business Unit (BU).

O2O Commerce có thể kết hợp eCommerce để thành mô hình lai: O2O eCommerce. ở đó, điểm khác biệt là:

  • Ngoài tính bổ trợ O2O, thì kênh online (eCommerce) còn có khả năng hoạt động như một Digital Business độc lập (có Warehouse, Delivery và P&L riêng).

  • Operational cost sẽ cao hơn rất nhiều ở backoffice. Nên cần có scale, velocity cao để đạt maximum performance.

  • Growth tốt hơn, khi thoả mãn & tối ưu được Journey & LTV của 2 nhóm khách hàng: 1st time buyers v.s. repeat buyers.

O2O Commerce là model, không phải là success. Chỉ có thể setup & growth thành công khi có đủ:

1) System Design:

Cần có "kiến trúc sư trưởng" về O2O eCommerce, Digital Performance Marketing ... để thiết kế mô hình hệ thống nền tảng:

- eCommerce (web, solution)

- at-store pickup & delivery

- warehouse hub (nếu cần)

- marketplace

- Analytics & Personalization (Digital & Social Analytics, Customer Data Platform...)

2) Integrated Digital Marketing & Communication:

- Có chiến lược thích hợp nhất với ngành (Branding vs Performance)

- Am hiểu digital lead-gen channels & tactics: Goole Shopping, SEO/SEM, Facebook, Communities, Influencers, Social Commerce, Affiliate networks... (mỗi ngành, mỗi phân khúc sẽ có channel attribution mang lại leads & revenues khác nhau).

- Product & Promos programs & Policies giữa eCommerce và Offline stores.

3) Digital Growth Team:

Cần xây dựng mindset & team về Digital Growth, structure gồm có:

- Creative & Performance Marketers

- DA (Data Analytics)

- Product

- Engineering (marketing tools, techs, data...)

O2O (Online-to-Offline) Commerce
Đinh Nguyễn Đức Minh 4 tháng 8, 2020
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


8 tiêu chí khi chọn giải pháp ERP
Từ chi phí đến chức năng, khả năng mở rộng đến triển khai, có vô số điều cần xem xét khi lựa chọn ERP cho doanh nghiệp của bạn.
Chat with us
Call me back