Odoo có thể Hỗ trợ Quản lý Chất lượng ISO 9001 của bạn như thế nào?

Không có cái gọi là phần mềm được chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ ISO 9000 có thể được chứng nhận. Nhưng chứng nhận liên quan đến công ty và các quy trình quản lý chất lượng của công ty, không phải các công cụ / phần mềm mà họ sử dụng. Tuy nhiên, Odoo có thể là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các quy trình quản lý chất lượng của bạn.

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng (QMP), bao gồm tập trung mạnh mẽ vào khách hàng, động lực và hàm ý của lãnh đạo cao nhất, cách tiếp cận quy trình và cải tiến liên tục. Sử dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng có được những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, nhất quán, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Tập trung vào khách hàng QMP1

Thành công bền vững có thể đạt được khi một tổ chức thu hút và giữ được niềm tin của khách hàng và các bên quan tâm khác. Mọi khía cạnh của sự tương tác với khách hàng đều mang đến cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Odoo sẽ cung cấp các công cụ giúp bạn hiểu được nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Cụ thể hơn, chúng tôi đề xuất những điều sau:

  • sử dụng ứng dụng quầy trợ giúp để mở kênh giao tiếp với khách hàng của bạn và cuối cùng là ứng dụng trò chuyện trực tiếp để tương tác nhiều hơn với khách hàng tiềm năng;

  • sử dụng tính năng xếp hạng khách hàng để đo lường mức độ hài lòng, mà bạn có thể tham gia vào việc quản lý dự án của mình về việc hoàn thành nhiệm vụ (công ty dịch vụ), khi chốt phiếu trợ giúp (sau bán hàng) hoặc đơn đặt hàng (mức độ hài lòng của hàng hóa vật chất );

  • sử dụng ứng dụng dịch vụ hiện trường để có dịch vụ sau bán hàng hiệu quả. Tính năng chính của ứng dụng này để hỗ trợ các nguyên tắc ISO 9001 là bảng tính; bạn có thể cấu trúc các dịch vụ của mình theo nhu cầu của khách hàng;

  • sử dụng tính năng đánh giá của khách hàng để cải tiến liên tục bằng cách tích hợp các lỗi vào các lần kiểm tra mới trong trang tính.

Việc xác định nguồn gốc của mọi tương tác với khách hàng sẽ giúp truyền đạt nhu cầu và mong đợi của khách hàng thông qua tổ chức.

Lãnh đạo QMP2

Việc tạo ra sự thống nhất về mục đích và phương hướng cũng như sự tham gia của mọi người, cho phép tổ chức điều chỉnh các chiến lược, chính sách, quy trình và nguồn lực để đạt được các mục tiêu của mình. Hầu hết các nguyên tắc của lãnh đạo ISO 9001 đều được mọi người và hành vi của họ ủng hộ.

Để hỗ trợ các nhà lãnh đạo của bạn đưa ra quyết định của họ, Odoo cung cấp báo cáo và trang tổng quan về tất cả các quy trình liên quan đến chất lượng và khách hàng. Bằng cách đó, các nhà lãnh đạo của bạn có thể đưa ra quyết định về số liệu thống kê minh bạch và truyền đạt các quyết định của họ bằng các biện pháp thực tế.

QMP3 Sự tham gia của mọi người

Khuyến nghị của chúng tôi để đạt được các mục tiêu cam kết và truyền đạt là tích hợp các mục tiêu đó trong quá trình thẩm định. Đây là cách Odoo có thể giúp:

Việc trao quyền cho nhân viên bắt đầu bằng giao tiếp hiệu quả. Trò chuyện được nhúng trong mọi ứng dụng và khiến nhân viên của các dịch vụ / phòng ban khác nhau làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.

Đánh giá Odoo hoạt động cho đánh giá 360 độ. Nó giúp các nhà lãnh đạo đưa ra phản hồi mang tính xây dựng cho các báo cáo trực tiếp của họ, cũng như; nhân viên bày tỏ nhu cầu và cảm xúc của họ với cấp trên của họ.

QMP4 Sự tham gia của mọi người

Có thể đạt được các kết quả nhất quán và có thể dự đoán được khi các hoạt động được hiểu và quản lý như các quá trình có liên quan với nhau hoạt động như một hệ thống nhất quán. Đây là điểm mà Odoo xuất sắc trong việc hỗ trợ bạn.

Các ứng dụng của Odoo là các quy trình có liên quan với nhau. Tất cả các bước của quy trình được theo dõi trong cuộc trò chuyện giúp hiểu kết quả, điều này cho phép tổ chức tối ưu hóa hệ thống và hiệu suất của nó.

Để tùy chỉnh quy trình của bạn một cách hiệu quả theo nhu cầu của tổ chức hoặc khách hàng, bạn có thể sử dụng ứng dụng Odoo Studio.

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các lĩnh vực mà các quy trình của Odoo có thể trợ giúp ngoài các quy trình thông thường CRM - Bán hàng - Hóa đơn, RFQ - Mua hàng - Hóa đơn:

  • Công ty sản xuất:

Nhờ định nghĩa các điểm kiểm soát chất lượng trên các hoạt động cụ thể, ứng dụng Chất lượng giúp bạn đảm bảo sản phẩm do nhà cung cấp phân phối cũng như sản phẩm của bạn tôn trọng các yêu cầu xác định trước. Dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng, quy trình cung cấp và sản xuất có thể làm lại và cải tiến để đáp ứng các yêu cầu đó.

Bằng cách triển khai máy tính bảng trong cửa hàng, bạn cấp quyền truy cập trực tiếp vào hướng dẫn công việc nhờ ứng dụng Sản xuất, đảm bảo người lao động biết những gì và làm thế nào để thực hiện công việc của mình. Và bạn sẽ nhận được phản hồi trực tiếp từ anh ấy nếu có gì sai sót.

  • Công ty dịch vụ: Xác định các nhiệm vụ khác nhau cần được thực hiện, lên lịch kịp thời và lập kế hoạch nguồn lực của bạn cho các nhiệm vụ khác nhau đó nhờ ứng dụng Lập kế hoạch. Trong trường hợp bạn muốn theo dõi chi phí của dự án, nhân viên của bạn có thể đăng ký bảng chấm công để bạn nhanh chóng xác định những phần thực hiện là trung tâm chi phí đáng kể nhất.

  • Tuyển dụng: Từ việc đăng tuyển dụng trên trang web của bạn đến việc giới thiệu nhân viên mới, bao gồm cả việc theo dõi các cuộc phỏng vấn và chương trình giới thiệu của ứng viên, Odoo làm cho nó dễ dàng, nhất quán và hấp dẫn.

Cải tiến QMP5

Cải tiến là điều cần thiết đối với một tổ chức để duy trì mức hiệu suất hiện tại, để phản ứng với những thay đổi trong điều kiện bên trong và bên ngoài của tổ chức, đồng thời tạo ra những cơ hội mới.

Trong các công ty đang phát triển sản phẩm vật lý, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Odoo PLM (ứng dụng Quản lý vòng đời sản phẩm) để lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và cải tiến sản phẩm của mình. Tạo và theo dõi các đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật (ECO) của bạn để có được trạng thái chính xác về các cải tiến sản xuất của bạn.
odooplm | OmniaSolutions

QMP6 Ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định có thể là một quá trình phức tạp và nó luôn bao gồm một số điều không chắc chắn. Nó thường bao gồm nhiều loại và nhiều nguồn đầu vào, cũng như cách diễn giải của chúng, có thể mang tính chủ quan. Điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ nguyên nhân và kết quả và những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra.

Sự kiện, bằng chứng và phân tích dữ liệu dẫn đến tính khách quan và sự tự tin cao hơn trong việc ra quyết định. Đây là cách nó thường hoạt động:

1. Người dùng Odoo kiểm tra trang tổng quan của họ định kỳ để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng.

2. Khi họ phát hiện ra một mô hình bất thường, họ có thể đi sâu vào báo cáo biểu đồ hoặc bảng tổng hợp và phân tích bất kỳ thứ nguyên nào để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

3. Từ báo cáo này, họ có thể nhấp vào bất kỳ ô nào để lấy tất cả các tài liệu ảnh hưởng đến các KPI này.

4. Từ mỗi tài liệu, có đầy đủ truy xuất nguồn gốc của từng bước của quy trình để xác định điều gì đã xảy ra với tài liệu đó. Bạn thậm chí có giao tiếp với khách hàng gắn liền với từng bước của quy trình!

Bằng cách đó, các nhà quản lý có thể hỗ trợ các quyết định của họ bằng các sự kiện và dữ liệu chính xác.

Quản lý mối quan hệ QMP6

Khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên ảnh hưởng đến hoạt động của một tổ chức. Thành công bền vững có nhiều khả năng đạt được khi tổ chức quản lý các mối quan hệ với tất cả các bên quan tâm để tối ưu hóa tác động của họ đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và mạng lưới đối tác có tầm quan trọng đặc biệt.

Do đó, Odoo Purchase cho phép bạn theo dõi KPI của mọi nhà cung cấp và theo dõi mọi tương tác mà bạn đã có với nhà cung cấp này. Giao tiếp đơn giản hơn khi các cuộc thảo luận diễn ra trực tiếp về yêu cầu báo giá hoặc đơn đặt hàng liên quan.

Để trao đổi thông tin hiệu quả với các nhà thầu phụ, ứng dụng Documents và cổng thông tin cho phép chia sẻ tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm với nhà cung cấp, chẳng hạn như kế hoạch, kiểm soát chất lượng để thực hiện, hóa đơn nguyên vật liệu, v.v.
Odoo 13 Document Management System - Official Silver Odoo Partner

Để đo lường việc thực hiện các thay đổi đã thỏa thuận trong quy trình chất lượng, bạn luôn có thể sử dụng ứng dụng Chất lượng để xác định các điểm kiểm soát khi tiếp nhận các bộ phận.

Hạnh MaxSolution 26 tháng 2, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


8 cách để cải thiện hiệu suất giao hàng của bạn
Bí mật để vận chuyển nhanh như chớp
Chat with us
Call me back