Phần mềm Quản lý kế toán Việt Nam (VAS) với Odoo

Phần mềm Quản lý kế toán là một phần quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào để giám sát chi phí, lợi nhuận, dòng tiền của doanh nghiệp. Trong bài viết này, TopERP sẽ chia sẻ một số cách xem và in ấn các loại biểu mẫu, báo cáo trên phần mềm Quản lý kế toán thuộc nền tảng Odoo.

Phần mềm kế toán là gì?

Phần mềm kế toán là một chương trình hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức. Phần mềm quản lý kế toán giúp quy trình nhập các số liệu, chứng từ, xử lý tự động báo cáo tài chính diễn ra nhanh chóng và chính xác.
Phần mềm quản lý kế toán ERP là một phân hệ trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP, theo định hướng quản lý kế toán tài chính, cho phép liên kết dữ liệu đồng nhất trong toàn hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp.

Odoo được thiết kế với các thuật toán và tính ràng buộc rất chặt chẽ liên kết nhiều phân hệ tính năng với phân hệ ghi nhận kế toán. Việc ghi nhận và phản ánh chính xác các bút toán theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) là điều bắt buộc.

Mặc định, Odoo thiếu nhiều mẫu biểu báo cáo in ấn và một số tính năng tiêu chuẩn, ví dụ như Kết chuyển tự động lãi / lỗ, chênh lệch tỉ giá. Bộ giải pháp hỗ trợ kế toán Việt Nam đã được TopERP xây dựng và áp dụng thành công trên Odoo và bạn hoàn toàn có thể triển khai nhanh với chi phí từ 3tr / tháng.

 

Mọi thông tin Góp Ý vui lòng gửi về địa chỉ mail GOPY@toperp.vn. Chúng tôi rất cám ơn những đóng góp chân thành của bạn để hoàn thiện thông tin và các bộ tài liệu cần thiết cho Odoo.

MỘT SỐ LƯU Ý

  1. Không phải tất cả các báo cáo theo yêu cầu Thuế Việt nam đều có sẵn trong Odoo. Thực tế, phần lớn các báo cáo đều phải viết thêm hoặc bạn có thể mua "Addon bộ kế toán VAS" của TopERP để có các báo cáo này.
  2. Không phải tất cả các biểu mẫu đều phải tuân theo yêu cầu của Bộ Tài Chính. Chỉ những mẫu báo cáo thường xuyên, bắt buộc chúng tôi sẽ làm gần nhất với mẫu được yêu cầu.

    Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 8, Khoản 3 quy định về chứng từ và sổ kế toán như sau:

    b) Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

  3. Bạn cần làm quen với tư duy và cách sử dụng hệ thống chạy bút toán tự động trên Odoo để có thể ứng dụng Odoo ERP nhuần nhuyễn và hiệu quả.

A. Cách xem các sổ kế toán trên Odoo

1. Sổ Nhật Ký Chung

Bạn vào menu Kế toán, chọn Báo cáo, chọn Sổ nhật ký chung (S03a-DN), mặc định hệ thống sẽ trích xuất hết các sổ nhật ký có trong hệ thống. File sẽ được in dưới dạng PDF hoặc Excel để tiện việc điều chỉnh.


2. Sổ nhật ký thu tiền

Trên odoo sẽ tách ra đâu là sổ thu riêng, sổ chi riêng, để kế toán có thể lọc thu/chi riêng biệt trong ngày, tháng , kì từ đây kế toán sẽ đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh

Cách 1: Kế toán > Sổ cái > Sổ cái > chọn tài khoản tiền > Lọc (gõ những TK tiền như 111-112, tùy theo tài khoản sổ quỹ của doanh nghiệp)Cách 2: Kế toán > phát sinh kế toán > lọc tài khoản tài tiền như 111-112( tùy theo tài khoản sổ quỹ của doanh nghiệp) > vào các bộ lọc thêm bộ lọc tùy chỉnh “ nợ không =0"

Đối với phần này, ở phần tìm kiếm, anh có thể tìm theo lênh “hoặc”/ “và” để tìm nhiều tài khoản 1 lúc, sau bước này sẽ hiện bảng sau