Phần mềm quản lý Odoo CRM có tính năng gì nổi trội?

Phần mềm quản lý Odoo CRM giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin, giúp quản lý hiểu thói quen của khách, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phần mềm odoo là gì?


Trước khi tìm hiểu phần mềm quản lý Odoo CRM trong doanh nghiệp, ta cần nắm được thông tin về phần mềm Odoo.

phan-mem-odoo

Phần mềm Odoo là nền tảng công nghệ dùng nhiều trong quản lý doanh nghiệp, bao gồm nhiều module như phần mềm quản lý bán hàng Odoo, phần mềm quản lý kho hàng, quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án, quản trị tài chính, phần mềm quản lý nhân sự, điều phối và quản lý sản xuất ngành hàng… 

Phần mềm Odoo ra đời năm 2002, hiện là giải pháp quản lý công nghệ ổn định, dễ sử dụng với tốc độ xử lý mạnh mẽ bậc nhất hiện nay. Sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp Odoo đảm bảo quy trình quản trị hệ thống doanh nghiệp toàn diện, đồng nhất, thuận lợi.

What is Odoo CRM management software?


CRM (Customer Relationship Management) là chiến lược tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra giải pháp cho “nỗi đau” của khách hàng, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Phần mềm quản lý CRM là nền tảng thông minh giúp chăm sóc khách hàng hiệu quả và chuyên nghiệp. Áp dụng CRM vào kinh doanh duy trì và củng cố quan hệ khách hàng với doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng cũng như xây dựng lượng khách hàng trung thành cho doanh nghiệp. Chính những yếu tố này giúp tăng độ uy tín và thúc đẩy lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý Odoo CRM giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và quản lý thông tin khách hàng. Với hệ thống CRM, người quản lý có thể hiểu rõ thái độ, thói quen của khách, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.


Management software Odoo CRM provide the best facilities in customer care. Odoo CRM is the most popular optimal customer management solution today. Odoo system helps businesses easily manage information and build relationships with customers. Through real-time reporting and integrating many of the most effective management features, Odoo software helps businesses solve business management problems.

The software system on the Odoo platform is also integrated with other applications. These can be mentioned as Warehouse, Accounting, Sales, Human Resources, ... to help businesses easily track.

Basic features of CRM management software in Odoo

Lead Management


Sales management software Odoo CRM allows users to store and categorize lead information. Lead management is a must-have feature to import or automatically dump customer information into the database. This makes it easier to assess and allocate appropriate care staff. Effective information management is the first step to converting leads into customers.

Opportunity Management


Through the lead screening and evaluation process, users easily identify the opportunity lead. The opportunistic customer group is allocated to the care staff according to specific needs. The Odoo system has a clear decentralization, and drag and drop, delete, add or edit opportunities also become simple.

In addition, the system also integrates Call Center, Facebook, SMS, ... convenient applications for employees.


Customer Information Management


Odoo sales management software excels with the ability to manage customer information optimally. All information, behavior and habits of customers are stored in a timely and clear manner. This helps a lot in the process of data retrieval and customer behavior assessment. From there, it helps managers understand trends, psychology and customer needs, and deploy information to customers more effectively.

Data storage and updating is done uniformly and continuously. Customer database also shows full information, activities, customer group classification, debt, ... Odoo system will automatically notify when detecting duplicate data, minimizing errors.

Reports, statistics and configuration


This is considered an important feature of CRM sales management software. The feature allows the manager to assess the situation based on the compilation of reports. Users can also manually configure the configuration for the most convenient management.

Terms in Odoo CRM management software


To use Odoo business management software most effectively, it is necessary to know the terms first. Some terms in Odoo customer management software can be mentioned as:

CRM (Customer Relationship Management): That is, customer relationship management. This term is used to refer to the interaction in the relationship with customers in the system.

Sales Cycle: Includes the conversion process from users to leads, and finally to customers. This cycle consists of many segments, turning objects into loyal customers shows the quality of the staff.
phan-mem-odoo-crm

Sales flow (Pipeline): Only each specific stage of customer care. Sales flow makes it easy for managers to track operations and evaluate care effectiveness.

Lead: Used to refer to those who learn about the product or service of the business.

Opportunity: Lead is considered an opportunity when there is a need to use a service or product. At this point, the lead is allocated to specific employees to take care of.

Kanban interface (Kanban View): The Kanban interface in Odoo helps users to visually monitor the workflow. You can customize the interface according to your preferences and save it for later use.

Lead Scoring: Odoo system allows to evaluate and score leads based on lead behavior and interaction. This helps to identify customer needs, opportunities, and interest levels.

Lead Generation: It is the process by which businesses build relationships with customers based on collected information. The goal is to convert as many leads into as many leads.

Campaign (Campaign): A plan to market information to customers, to help customers become more aware of businesses and products. Campaigns can be used to promote brands or services or products. The biggest goal is still to increase sales and brand awareness.

Lợi ích khi xây dựng hệ thống CRM doanh nghiệp


Nhằm nâng cao vị thế và đảm bảo sự hoạt động thuận lợi, giải pháp CRM cho doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò hỗ trợ đắc lực cho nhiều công ty lớn-nhỏ bắt đầu chiến lược marketing, tìm kiếm khách hàng. Nhờ các tính năng tích hợp, phần mềm Odoo CRM quản lý hồ sơ khách hàng rõ ràng, liên kết chặt nẽ. Nhờ đó đơn giản hóa quá trình marketing nhãn hàng và sản phẩm.
phan-mem-odoo-crm-doanh-nghiep

Áp dụng xây dựng hệ thống CRM doanh nghiệp chuyên biệt từ sớm đem lại các lợi ích thiết thực:

Tiết kiệm chi phí và thời gian


Doanh nghiệp tối ưu các chi phí nhân sự cho những công việc lặp đi lặp lại, chi phí marketing, tiếp cận khách hàng… Đồng thời doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận các khách hàng tiềm năng.C

Nâng cao lợi nhuận


Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu khách hàng, nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời tối thiểu hoá được chi phí duy trì.

Nâng cao uy tín doanh nghiệp


Giải pháp CRM cho doanh nghiệp, đặc biệt là những tập đoàn lớn giúp bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp cận được nhiều và chính xác hơn khách hàng tiềm năng. Khi khách hàng hài lòng, chính họ cũng sẽ là một kênh marketing hiệu quả cho bất kỳ thương hiệu nào.

Tăng hiệu quả quản lý


Nhờ các tính năng chuyên biệt hệ thống CRM chặt chẽ, rõ ràng, nhà quản trị dễ dàng theo sát hiệu suất làm việc của nhân viên. Việc tuân thủ quy định của từng bước trong hệ thống giúp kiện toàn bộ máy quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Why should businesses use CRM software?


Reaching customers and generating profits from customers is the purpose of the business. Reaching many customers will create strengths for businesses to survive.

However, if only that is the case, it is not a priority target that businesses aim for. The difficulty is how to build a loyal customer base, ie retain customers. To achieve this, it is necessary to build a professional management system first. One of the first things to do is to know how to apply CRM management software to your business.

Above is an overview of Odoo customer management software and the terms you need to know when using the Odoo CRM system. If businesses want to use Odoo CRM effectively, contact TopERP immediately for detailed instructions.
Tada Ly Nguyễn 4 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


6 Bí quyết cần biết để quản lý nhân sự đạt hiệu quả cao nhất
Để doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất thì phải được xây dựng từ những nhân lực tốt nhất. Muốn có nhân lực tốt thì phải tạo ra cơ cấu quản lý nhân sự tốt.
Chat with us
Call me back