Tổng hợp quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất

Sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào việc quản lý tài chính. Quản lý, cân đối tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận và tối ưu chi phí. Vậy quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải có những gì?

What is corporate financial management?


Financial management is the work of managing cash flow in business. Financial operations support efficient flow of capital in production and sales activities. Good cash flow control helps maximize profits, ensuring business continuity.

The financial situation will be the most practical basis for making business plans. Good corporate financial management skills are balance spending, economical and efficient use of financial resources. As a result, it helps the manager to suggest the right direction for the company's financial situation. At the same time, it helps leaders plan long-term strategies and create capital.

Currently, the Business financial management software was born to help businesses a lot in internal financial management. Financial management software makes it easier for businesses to monitor and manage, thereby promoting financial efficiency.

Contents of business financial management process


The financial management process in an enterprise includes many contents, including:

Fixed Asset Management: Includes tangible fixed assets and intangible fixed assets. This business needs to allocate depreciation, manage quality, upgrade and liquidate fixed assets, etc. At the same time, it must define responsibility, administration, and accounting for depreciation in both technology and technical terms.

Working capital and liquid asset management: Includes work such as research on conversion, structuring, and classification of current assets. Besides, it is necessary to carry out the circulation model, analyze the turnover and working capital efficiency.

Cash management (local and foreign currencies): Cash planning for borrowing and debt repayment; cash fund management and control. In addition, it also performs transactions related to domestic and foreign banks, ensuring safety when making payment transactions.


Financial risk management: Identify and handle financial risks in production and sales activities. This action helps to minimize errors and minimize damage to the business. This is an important task that must be included in the internal financial management process.

Principles of corporate financial management


Depending on the industry and business structure, there are different principles in management. However, in general, the financial management process has the following basic principles:

Risk proportional to return


The business activities of any business always have inherent risks that cannot be avoided. The higher the risk, the greater the profit will be. People who know how to manage their finances well must have the skills to accept and control risks.

Monetary value


Currency rates always fluctuate depending on the world economic situation. This rate may increase or decrease over time. Managers need to know this information in order to balance and make the most appropriate financial use.Quản lý tỉ giá trực tiếp trên hệ thống

Đặc biệt đối với các công ty thương mại có giao dịch với cac đối tác sử dụng ngoại tệ. Việc báo giá, quy đổi và quản lý chênh lệch nguyên tệ luôn là vấn đề "nhức đầu" với các đội ngũ kế toán lành nghề nhất.

Việc hệ thống được liên kế trực tiếp lấy tỉ giá từ ngân hàng cùng với quy đổi tỉ giá tự động khi ứng dụng giải pháp Odoo ERP sẽ giảm bớt khối lượng công việc cho đội ngũ kế toán vận hành.

Cám ơn anh chị đã để lại thông tin

Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


Use leverage wisely


If you only rely on business capital to develop production activities, you will face difficulties. Using financial leverage wisely will be an opportunity to help reduce costs incurred and promote efficiency for businesses.

Tax impact


Taxes will have an impact on the profits of the business. Choosing the right tax incentives will help businesses reduce some of the costs incurred.

What does the business financial management process need?


The financial management process of the company should be carried out according to the following steps:

Research the situation


To be able to make a financial plan, first of all, it is necessary to study the market well. At the same time, businesses should also learn about competitors to come up with an appropriate strategy.

Demand oriented


Orientation of financial needs is an important operation to determine the steps for the business. Need to clarify financial needs: How much money to invest? What is the type of investment? Long term or short term investment?

Collect financial data in the business


The purpose of this step is to create a complete financial project. Businesses may need the help of financial analysts to collect the necessary data on assets, liabilities, tax deductions, insurance, etc.Quy trình quản lý tài chính trên ERP Odoo

Việc thu thập dữ liệu tài chính, đặc biệt với các công ty đang có dự tính phát triển nóng, cần được cập nhật theo thời gian thực với các ràng buộc chặt chẽ trên toàn hệ thống. Điều này giảm thiểu sai sót từ lỗi do cán bộ công nhân viên. Việc chuyển đổi, nâng cấp lên các hệ thống ghi nhận dữ liệu chuẩn mực, liên phòng ban luôn là ưu tiên hàng đầu của các công ty cần chuẩn hóa lại toàn bộ quy trình quản lý tài chính.

Develop a plan


Developing a plan is an important step in the business finance process. In this step, the administrator will give ideas to implement the plan. It is essential at this step to evaluate the advantages and disadvantages of the plan. At the same time, attention should also be paid to occupational health and safety issues.

Implement projects


Thời gian triển khai kế hoạch phụ thuộc vào điều kiện sản xuất, tình hình nhân sự và nguồn vốn. Với các vấn đề tài chính phức tạp như thuế, bảo hiểm cần được thực hiện rõ ràng, cụ thể. Doanh nghiệp cũng có thể nhờ sự trợ giúp của cố vấn hoặc luật sư để đảm bảo quy trình toàn vẹn nhất có thể.

Các việc khó khăn nhất khi triển khai dự án bao gồm:

- Định lượng và theo dõi ngân sách dự án.
- Thu thập dữ liệu thu - chi liên quan tới dự án nhằm mục tiêu tính toán P&L. Thông thường, các dữ liệu này không mang tính tức thời dẫn đến không hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo.
- Thu thập dữ liệu thời gian làm việc liên quan. Đây là một trong các chỉ số rất khó để đo lường và tính toán. Một dự án có thể từ lời sang lỗ nếu quản lý chi phí nhân viên liên quan không tốt.
- Phân bổ theo từng phòng ban, dự án, công ty. Việc phân bổ trở nên khó khăn vì thiếu tính tự động.

Quản lý tài chính dự án trực quan trên ERP Odoo
Quản lý tài chính trực quan luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp đặt chiến lược tăng trưởng lên hàng đầu.

Do đó, dữ liệu tài chính liên quan tới các dữ án nên được thu thập thường xuyên, tức thời, đảm bảo tính chính xác, ràng buộc trên từng hạng mục sẽ giúp bức tranh tài chính liên quan tới dự án trở nên hiệu quả hơn.


Project implementation supervision


During the implementation of the project, the manager must regularly monitor the progress and status of the work. Timely resolution of arising problems and exploration of market changes to make appropriate changes. Ưu điểm của Odoo với Quy trình quản lý doanh nghiệp

The above is a summary of the most effective corporate financial management processes in the business. Hope you find an effective management solution for your business.
Tada Ly Nguyễn 24 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


Tại sao phần mềm kế toán ERP được doanh nghiệp ưu tiên?
Phần mềm kế toán ERP là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Vậy ERP kế toán là gì? Quan trọng như thế nào với doanh nghiệp?
Chat with us
Call me back