Free Training ×
Không tìm thấy sự kiện.
Về Chúng tôi

Nằm trong chuỗi sự kiện "Gia tăng năng lực cạnh tranh cho SME Việt Nam bằng các công nghệ số". TopERP và các đối tác cùng chia sẻ kiến thức và những dự án triển khai thực tế thành công để hỗ trợ định hướng cho các doanh nghiệp đặt "số hóa" là cột trụ chiến lược.

Theo dõi chúng tôi
Ảnh

Đào tạo của Chúng tôi

Thông tin chia sẻ rất thú vị và thực tế.

Anh Đại - CEO BSD Insight
Sự kiện sắp tới
Chat with us
Call me back