/

Chuyên viên tư vấn bán hàng

Quận Bình Thạnh, Việt Nam

Bạn sẽ là người tiếp xúc khách hàng, thu thập và phân tích yêu cầu từ khách hàng, cung cấp giải pháp nghiệp vụ, quy trình, chiến lược, các tình huống giả định và tư vấn đổi mới cho các cấp nhân sự của khách hàng, từ các trưởng phòng chuyên trách đến các nhân sự cấp cao, trên cơ sở có thu phí. Các lĩnh vực kinh doanh của khách hàng có thể bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm một số bộ phận như bán hàng, mua hàng, kho, kế toán, thủ quỹ, IT.

Tư vấn giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo đặc thù lĩnh vực của khách hàng, truyền đạt đến các bộ phận liên quan thực hiện dự án, bao gồm các Lập trình viên, QC, Deployment, Trainer. Tham gia vào việc quản lý tiến độ, cách thức thực hiện giải pháp về mặt Kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, đồng thời cũng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về các Chính sách bảo mật, Chính sách phát triển sản phẩm.

Giúp đỡ Khách hàng đổi mới và chuẩn hoá các nghiệp vụ vận hành, tích hợp công nghệ vào quản trị, cũng như tạo ra những lợi thế mới mang tính đột phá trên thị trường.

Bạn sẽ làm gì?

 • Tiếp xúc khách hàng tiềm năng, thu thập & phân tích các yêu cầu cần thiết để thiết lập demo

 • Trao đổi với team Business Analysis để đề xuất các giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

 • Demo sản phẩm, bao gồm cả các tính năng cơ bản và các tính năng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, việc demo bao gồm cả trực tiếp và online.

 • Tạo kịch bản và môi trường demo, bao gồm việc quản lý, cấu hình, tuỳ chỉnh bản demo phù hợp với nhu cầu khách hàng.

 • Xác định phạm vi và ký kết việc thực hiện Proof of Concept/Proof of Value

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu về Hồ sơ năng lực, Thông tin công ty,... với khách hàng

 • Luôn cập nhật với khách hàng về tiến độ phát triển (develop) / phát hành các bản demo hoặc POC/POV cho khách hàng

 • Hỗ trợ các sự kiện Marketing - bao gồm các buổi hội nghị, webinar, workshop...

 • Chịu trách nhiệm nắm bắt nghiệp vụ và xác định các vấn đề kỹ thuật để chuyển giao với đội ngũ Phát triển sản phẩm khi cần thiết.

 • Làm việc với đối tác về các cơ hội bán hàng.

Để thành công, bạn cần có những kinh nghiệm nào?

 • Có kinh nghiệm pre-sales, làm KYC / Profiling khách hàng.

 • Có hiểu biết về các sản phẩm công nghệ, có tinh thần học hỏi công nghệ mới.

 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm công nghệ.

 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.

 • Có kinh nghiệm trong việc bán các giải pháp, hiểu kiến trúc các sản phẩm công nghệ cho doanh nghiệp là một lợi thế.

 • Có kinh nghiệm trong việc bán hàng thông qua các kênh đối tác.

Chat with us
Call me back