/

Quản lý dự án

Phú Nhuận, Việt Nam

Project Manager là người giữ vai trò quan trọng, quyết định trong việc triển khai thành công một giải pháp quản trị doanh nghiệp (Odoo) đến khách hàng, là kênh liên lạc chính thức với khách hàng, xử lý mọi vấn đề phát sinh, báo cáo khi thích hợp, cung cấp báo cáo trạng thái cho tất cả stackholder (nội bộ và khách hàng) trong khi phải đảm bảo duy trì độ hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất. Người Project Manager là người sẽ dẫn đầu trong việc chuyển giao thành công giải pháp Odoo và các dịch vụ liên quan trong môi trường tư vấn khách hàng. Project Manager cũng cần nắm sâu về kỹ thuật, để theo dõi tiến độ thực hiện sản phẩm, triển khai sản phẩm tới tay người dùng.


Bạn sẽ làm gì?

 • Chuyển giao sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng

 • Hiểu rõ yêu cầu khách hàng, bao gồm các Success Criteria, Business Issues, cùng các Problems đã được giải quyết theo thực tế khách hàng.

 • Là đầu mối liên hệ duy nhất với khách hàng trong việc triển khai Odoo tới khách hàng và làm việc với các team nội bộ, các đội ngũ đối tác.

 • Lãnh đạo một nhóm dự án, đảm bảo toàn bộ đội ngũ hiệu sâu về phương thức và nguyên tắc quản lý dự án.

 • Tận dụng kỹ năng tư vấn và trình độ kỹ thuật để giải thích, xác định những tính năng Odoo có thể đáp ứng yêu cầu và định hướng của khách hàng.

 • Hỗ trợ thuyết trình trong quá trình Pre-sales khi cần thiết.

 • Lên kế hoạch và thực hiện Project Kick-off meetings.

 • Quản lý các buổi workshops phân tích yêu cầu, để chuyển những yêu cầu của khách hàng thành các thông tin triển khai trên Odoo (Story).

 • Là một Scrum Master trong suốt các chu kỳ phát triển sản phẩm.

 • Thường xuyên thực hiện các cuộc gọi / meetings đánh giá kết quả với khách hàng.

 • Báo cáo trạng thái dự án với Stackholders.

 • Thiết lập và quản lý rủi ro và phạm vi dự án.

 • Theo dõi hiệu suất làm việc của các teams (bao gồm cả team nội bộ và các team gia công ngoài - đối tác).

 • Nhận định được các cơ hội up-sell, phối hợp với đội ngũ Sales & Pre-sales.

 • Thực hiện tính toán, xác nhận lợi ích của giải pháp Odoo mang lại cho khách hàng

 • Ghi nhận phản hồi, đánh giá của khách hàng với các chu kỳ chuyển giao sản phẩm.

Để thành công, bạn cần có những kinh nghiệm nào?

 • Chứng minh được năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo dự án trong việc triển khai các dự án phần mềm doanh nghiệp

 • Có kinh nghiệm tư vấn nghiệp vụ

 • Kỹ năng giao tiếp tốt (cả nói và viết), kỹ năng thuyết trình hiệu quả cùng với kỹ năng hệ thống quy trình (thành thạo Visio hoặc DrawIO, Word và PowerPoint)

 • Có khả năng tổ chức các buổi workshop.

 • Có kinh nghiệp quản lý quá trình phát triển sản phẩm Web hoặc phần mềm.

 • Quản lý được nhiều dự án và lượng khách hàng lớn.

 • Có chứng chỉ Quản lý dự án PMI hoặc tương đương

 • Có kinh nghiệm Agile Scrum, có chứng chỉ Scrum Master là một lợi thế

 • Đã từng đảm nhiệm vị trí BA là một lợi thế

 • Có nền tảng Technical hoặc Architecture là một lợi thế

 • Chứng chỉ ITIL V2 hoặc V3 Foundations sẽ được ưu tiên

Chat with us
Call me back