So sánh phần mềm

Odoo và Netsuite

Việc sử dụng các phần mềm ERP ngày càng trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu. Trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, việc triển khai ERP với tính ràng buộc cao hơn cũng như hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp quản trị, thay thế cho các công cụ đơn lẻ trước khi đang trở thành xu hướng.

Giải pháp ERP Odoo và Netsuite là 2 trong một vài cái tên sáng giá trên thị trường. Trong bài viết này, TopERP lược dịch lại các thông tin trong báo cáo của Odoo về việc so sánh trực diện các tính năng của Odoo và Netsuits. Chi tiết bài viết có thể được xem tại đây https://www.odoo.com/page/erp-comparison

Odoo

 • Chi phí: 10USD / tháng / tài khoản
  Thanh toán theo tháng hoặc theo năm
  Có bản Community (Open Source) với tính năng tiệm cận Enterprise
  Mã nguồn mở, làm chủ công nghệ và tự phá triển giải pháp.
 • Người dùng toàn cầu: Hơn 5 triệu người dùng
  Quốc gia áp dụng: Hơn 120 nước
  Ứng dụng mở rộng: 14,300 ứng dụng
 • TÍNH NĂNG BÁN HÀNG
  Tạo báo giá:
  Chữ ký điện tử: 
  Thanh toán online: 
  Mẫu báo giá: 
  Upselling & Cross Selling: 
  Quản lý subscription: 
  PoS bán lẻ: 
  PoS nhà hàng: 
  eCommerce: 
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM
  Quản lý ma trận biến thể sản phẩm: 
  Cấu hình sản phẩm chi tiết: 
  Bán hàng theo bộ:
 • TÍNH NĂNG CRM
  Nuôi dưỡng Lead:   
  Chấm điểm Lead:  
  Quản lý Lead:  
  Quản lý cơ hội: 
  Phễu bán hàng: 
  Quản lý KH có nhiều địa chỉ: 
  Calls / Meeting / Mail:  
  VoiP: 
  Tích hợp email: 
  Live chat: 
  Lưu giữ lịch sử Khách hàng: 
  Email template: 
  Phân tích cơ hội: 
   
 • TÍNH NĂNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  Kế toán phân tích:  
  Tính năng cảnh báo: 
  Quản lý ngân sách:
   
  Quản lý chi phí:  
  Quản lý tài sản:  
  Định giá kho theo thời gian thực:  
  Báo cáo phân tích:  
  Tự động đồng bộ sổ phụ ngân hàng:  
  Tối ưu đối soát sổ phụ ngân hàng:  
  Phân bổ doanh thu:  
  Quản lý Séc:  
  Quản lý Invoice:  
  Khả năng tương thích kế toán quốc tế:  
  Quản lý nhiều công ty:  
  Quản lý nhiều loại tiền tệ:  
 • TÍNH NĂNG MARKETING
  Quản lý Email Mass:  
  Quản lý web / Blog:  

  Quản lý sự kiện: 
  Marketing Automation: 
  Thiết kế web dạng kéo thả: 
  Quản lý chiến dịch marketing: 

  Phân nhóm khách hàng:  
  Quản lý bản câu hỏi (survey):   
  Quản lý keyword:   
  Đo lường khách ghé thăm trang web:   
  Quản lý kênh Social Media:    
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO
  Quản lý kho cơ bản:
  Quản lý nhiều kho:  Có
  Quy trình Pick-Pack-Ship:  Có
  Quản lý lô, số se-ri:  Có
  Quản lý ngày hết hạng:  Có
  Quản lý đa đơn vị tính:  Có
  Báo cáo tồn kho:  Có
  Dự báo tồn kho:  Có
  Cấu hình nguyên tắc Push / Pull trong kho:  Có
  Hỗ trợ Barcode:  Có
  Cổng thông tin cho khách hàng:  Có
  Tích hợp đơn vị giao vận:  
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  MRP:
  Định tuyến sản xuất: Có
  Quản lý đơn lắp ghép: Có
  Tính chi phí sản xuất: Có
  Quản lý vòng đời sản phẩm: Có
  Bảng kê công việc cụm máy: Có
  Quản lý chất lượng: Có
  QUản lý bảo trì: Có
  Bảng điều khiể cho cụm máy: Có
  OEE: Có
  Tích hợp IOT: Có
  Quản lý sữa chữa: 
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ MUA HÀNG
  Yêu cầu báo giá (RFQ):  Có
  Hợp đồng mua hàng tổng: Có
  Quản lý giá và chiết khấu: Có
  Quản lý đơn MTO: Có
  Quản lý định mức tồn kho: Có
  MPS: Có
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ DỰ ÁN
  Quản lý công việc và dự án: Có
  Áp dụng Lean / Kanban: Có
  Lên kế hoạch: Có
  Helpdesk: Có
  Lưu thời gian làm việc của nhân viên: Có
  Tích hợp email: Có
 • GIAO DIỆN VÀ TIỆN ÍCH NGƯỜI DÙNG
  Giao diện web, hoạt động trên Cloud: Có
  Kho giao diện: Có
  Chạy trên trình duyệt di động: Có
  Tự điều chỉnh các trường dữ liệu: Có
  App mobile: Có
  Chat và email: Có
  Báo cáo động: Có
  Pivot Table: Có
  Hỗ trợ phím tắt: Có
  Đa ngôn ngữ: Có
  Giao diện Kanban: Có
  Giao diện Gantt: Có
  Giao diện Calendar:

Netsuit

   


 • Chi phí: 
  125USD / tháng / tài khoản
  Thanh toán theo năm
  Chỉ có bản Enterprise, không có bản trải nghiệm miễn phí
  Phụ thuộc đối tác hoặc hãng.
 • Khách hàng: 40,000
  Quốc gia áp dụng: 160 nước
  Ứng dụng mở rộng: Hơn 350
 • TÍNH NĂNG BÁN HÀNG
  Tạo báo giá: 
  Chữ ký điện tử: Không
  Thanh toán online: 
  Mẫu báo giá: Không
  Upselling & Cross Selling: 
  Quản lý subscription: 
  PoS bán lẻ: 
  PoS nhà hàng: Không
  eCommerce: 
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM
  Quản lý ma trận biến thể sản phẩm: 
  Cấu hình sản phẩm chi tiết: 
  Bán hàng theo bộ: 
 • TÍNH NĂNG CRM
  Nuôi dưỡng Lead:    Không
  Chấm điểm Lead:  
  Quản lý Lead:  
  Quản lý cơ hội: 
  Phễu bán hàng: 
  Quản lý KH có nhiều địa chỉ: 
  Calls / Meeting / Mail:  
  VoiP:  Không
  Tích hợp email: 
  Live chat:  Không
  Lưu giữ lịch sử Khách hàng: 
  Email template: 
  Phân tích cơ hội: 
   
 • TÍNH NĂNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  Kế toán phân tích:  
  Tính năng cảnh báo: 
  Quản lý ngân sách:
   
  Quản lý chi phí:  
  Quản lý tài sản:  
  Định giá kho theo thời gian thực:  
  Báo cáo phân tích:  
  Tự động đồng bộ sổ phụ ngân hàng: Không
  Tối ưu đối soát sổ phụ ngân hàng:  Không
  Phân bổ doanh thu:  
  Quản lý Séc:  
  Quản lý Invoice:  
  Khả năng tương thích kế toán quốc tế:  Không
  Quản lý nhiều công ty:  
  Quản lý nhiều loại tiền tệ:  
 • TÍNH NĂNG MARKETING
  Quản lý Email Mass:  
  Quản lý web / Blog:  

  Quản lý sự kiện: Không
  Marketing Automation: 
  Thiết kế web dạng kéo thả: Không
  Quản lý chiến dịch marketing:
   
  Phân nhóm khách hàng:   
  Quản lý bản câu hỏi (survey): Không
  Quản lý keyword:  
  Đo lường khách ghé thăm trang web:  
  Quản lý kênh Social Media:  Không
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO
  Quản lý kho cơ bản: Có
  Quản lý nhiều kho:  Không
  Quy trình Pick-Pack-Ship:  Có
  Quản lý lô, số se-ri:  Có
  Quản lý ngày hết hạng:  Có
  Quản lý đa đơn vị tính:  Có
  Báo cáo tồn kho:  Có
  Dự báo tồn kho:  Có
  Cấu hình nguyên tắc Push / Pull trong kho:  Không
  Hỗ trợ Barcode:  Có
  Cổng thông tin cho khách hàng:  Có
  Tích hợp đơn vị giao vận:  
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  MRP: Có
  Định tuyến sản xuất: Có
  Quản lý đơn lắp ghép: Có
  Tính chi phí sản xuất: Có
  Quản lý vòng đời sản phẩm: Có
  Bảng kê công việc cụm máy: Không
  Quản lý chất lượng: Có
  QUản lý bảo trì: Không
  Bảng điều khiể cho cụm máy: Không
  OEE: Không
  Tích hợp IOT: Không
  Quản lý sữa chữa: 
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ MUA HÀNG
  Yêu cầu báo giá (RFQ):  Có
  Hợp đồng mua hàng tổng: Không
  Quản lý giá và chiết khấu: Có
  Quản lý đơn MTO: Có
  Quản lý định mức tồn kho: Có
  MPS: Có
 • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ DỰ ÁN
  Quản lý công việc và dự án:  Có
  Áp dụng Lean / Kanban:  Có
  Lên kế hoạch:  Có
  Helpdesk:  Có
  Lưu thời gian làm việc của nhân viên:  Có
  Tích hợp email:  Có
 • GIAO DIỆN VÀ TIỆN ÍCH NGƯỜI DÙNG
  Giao diện web, hoạt động trên Cloud: Có
  Kho giao diện: Không
  Chạy trên trình duyệt di động: Không
  Tự điều chỉnh các trường dữ liệu: Không
  App mobile: Có
  Chat và email: Không
  Báo cáo động: Không
  Pivot Table: Không
  Hỗ trợ phím tắt: Có
  Đa ngôn ngữ: Có
  Giao diện Kanban: Có
  Giao diện Gantt: Có
  Giao diện Calendar: 

Xu hướng tìm kiếm giữa Odoo và Netsuite tại Việt Nam
Như vậy, nhìn chung, hai bộ giải pháp cũng khá tương đồng nhau. Netsuite được kế thừa khá nhiều tinh hoa từ Oracle (sau khi được mua lại bởi ông trùm giải pháp này). Tuy nhiên, với Odoo, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận ERP với mức phí rẻ hơn (gồm license bản quyền và triển khai) cũng như cộng đồng người dùng đông đảo, phổ biên hơn.

Chat with us
Call me back