Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 10/02/2023
Thời gian hoàn thành 9 giờ 34 phút
Thành viên 92
 • Quy trình triển khai dự án
  • Quy trình triển khai dự án P1
  • Quy trình triển khai dự án P2
  • Quy trình triển khai dự án P3
  • Quy trình triển khai dự án P.4
  • Quy trình triển khai dự án P.5
 • Kiến thức nền tảng về Scum-based Agile
  • Kiến thức nền tảng về Scrum-based Agile
 • 13 loại field & cách ứng dụng
  • TopERP | Đào tạo nội bộ - Hiểu 13 loại field buổi 1
  • TopERP | Đào tạo nội bộ - Hiểu 13 loại field buổi 2
 • Kỹ năng đào tạo
  • Kỹ năng truyền đạt thông tin
 • CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
  • Hiểu & vận dụng BPMN
 • LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ BUSINESS ANALYST (BA)
Chat with us
Call me back