Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 01/11/2022
Thời gian hoàn thành 19 giờ 29 phút
Thành viên 15
 • Phân hệ bán hàng
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ bán hàng
  • Slide nội dung chính
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Quiz
   10 xp
 • Phân hệ mua hàng
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ mua hàng
  • Slide nội dung chính
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Quiz
   10 xp
 • Phân hệ hoá đơn
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ hóa đơn cơ bản
  • Quiz
   10 xp
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ hóa đơn nâng cao
 • Phân hệ kế toán
  • Nguyên lý kế toán buổi 1
Chat with us
Call me back