Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 27/02/2023
Thời gian hoàn thành 15 giờ 19 phút
Thành viên 6
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 1
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao POS
  • Training kế toán nội bộ P1
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 2 - kế toán POS
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 3
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 4
  • Hướng dẫn sử dụng phân hệ CRM buổi 1
  • Training nội bộ phân hệ bán hàng
  • Training nội bộ phân hệ kho buổi 1
  • Hướng dẫn sử dụng Odoo Studio P.1
  • Xuất nhập khẩu V14 2021 12 08 09 09 15
  • Xuất nhập khẩu V14 2021 12 08 09 09 15
Chat with us
Call me back