Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 05/01/2023
Thời gian hoàn thành 5 giờ 5 phút
Thành viên 3
    • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 1
    • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao POS
    • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 2 - kế toán POS
    • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 3
    • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 4
Chat with us
Call me back