Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 26/08/2022
Thời gian hoàn thành 8 phút
Thành viên 6
  • Chuẩn bị dự án
    • Tạo channel trên ứng dụng MSTeam
    • Book meeting trên hệ thống Odoo
Chat with us
Call me back