Người phụ trách Đinh Nguyễn Đức Minh
Cập nhật gần nhất 04/06/2021
Thời gian hoàn thành 47 phút
Thành viên 92
    • Cách cấu hình tài khoản cá nhân trên Odoo
    • Cách tạo mới, tìm kiếm, gộp các contact
    • Hướng dẫn sử dụng CRM
    • Cách sử dụng Project Task hiệu quả
Chat with us
Call me back