Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 08/02/2023
Thời gian hoàn thành 23 giờ 59 phút
Thành viên 1
  • Xem trước
  • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 1
  • Xem trước
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 2
  • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 2
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 3
  • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 3
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 4
  • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 5
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 5
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 6
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 7
  • Đào tạo phân hệ Studio
Chat with us
Call me back