Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 18/11/2022
Thời gian hoàn thành 13 giờ 51 phút
Thành viên 1
  • Xem trước
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 2
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 3
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 4
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 5
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 6
  • Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 7
Chat with us
Call me back