Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 05/01/2023
Thời gian hoàn thành 6 giờ 45 phút
Thành viên 1
    • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 1
    • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 2
    • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 3
    • Đào tạo phân quyền Odoo buổi 5
Chat with us
Call me back