Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 15/02/2023
Thời gian hoàn thành 19 giờ 58 phút
Thành viên 15
  • Hướng dẫn sử dụng các tính năng chung của Odoo
 • Phân hệ bán hàng
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ bán hàng
  • Đào tạo phân hệ CRM
  • Slide nội dung chính
  • Quiz
   10 xp
 • Phân hệ mua hàng
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ mua hàng
  • Đào tạo bán hàng trên POS
  • Slide nội dung chính
  • Quiz
   10 xp
 • Phân hệ hoá đơn
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ hóa đơn cơ bản
  • Quiz
   10 xp
  • Đào tạo nghiêp vụ odoo - phân hệ hóa đơn nâng cao
 • Phân hệ kế toán
  • Nguyên lý kế toán
  • Training kế toán nâng cao buổi 1
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 2 - kế toán POS
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 3
  • Đào tạo nghiệp vụ nâng cao kế toán buổi 4
 • Phân hệ Kho
  • Kho vận cơ bản buổi 1
  • Kho vận cơ bản buổi 2
  • Kho vận cơ bản buổi 3
 • Các phân hệ khác
  • Đào tạo phân hệ nhân viên
 • Phân hệ Dự án
  • Đào tạo phân hệ Nghỉ phép
  • Đào tạo phân hệ phê duyệt
Chat with us
Call me back