Odoo - Thông tin hướng dẫn Đại lý

Odoo - Thông tin hướng dẫn Đại lý

Tập hợp các thông tin mới nhất nhằm mục tiêu hỗ trợ đại lý TopERP khai thác và kinh doanh Odoo hiệu quả nhất.
Các tài liệu này đang trong quá trình cập nhật, do vậy có thể có thiếu sót.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì anh chị vui lòng nhân viên hỗ trợ hoặc gửi mail về partners@toperp.vn
Trân trọng cảm ơn!

Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đinh Nguyễn Đức Minh
Cập nhật gần nhất 09/02/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 10 phút
Thành viên 1
  • Hồ sơ năng lực TopERP (04/2021)
  • Odoo là gì?
  • So sánh Odoo Enterprise (EE) và Community (CE)
  • Bảng giá TopERP: https://toperp.vn/bang-gia-saas
  • Chính sách đại lý (áp dụng 1/1/2021)
  • Một số nghiệp vụ cơ bản cty TMSX
Chat with us
Call me back