Giải pháp quản trị bảo hành toàn diện

trên nền tảng Odoo

Các công ty phân phối sản phẩm có yếu tố bảo hành như tivi, điện lạnh, điện máy, xe máy, xe điện, tủ lạnh, điện lạnh công nghiệp, cửa cuốn công nghiệp, v.v... thường gặp nhiều vấn đề khi quản trị đầy đủ, chính xác dữ liệu thông tin bảo hành của khách hàng

Việc theo dõi không chính xác, đặc biệt là khi số lượng bán nhiều, dẫn đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sau bán hàng trở nên tồi tệ. Từ đó, khách hàng không còn tha thiết mua sản phẩm do hậu mãi không tốt.

Nắm bắt lý do đó, TopERP xây dựng giải pháp bảo hành toàn diện nhất dựa trên các điểm mạnh cốt lõi của Odoo, mở rộng cho phép chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý bảo hành, sửa chữa. Đặc biệt, hỗ trợ tốt mô hình theo phương thức quản lý trạm bảo hành ủy quyền (ASC).

Tổng quan tính năng bảo hành trên Odoo

(*) Mô tả tổng quan tính năng bảo hành trên Odoo.

Anh / chị cần tư vấn ngay phần mềm bảo hành?

Cùng chúng tôi tối ưu dữ liệu kinh doanh, giúp tăng trưởng lợi nhuận

Phần mềm bảo hành điện tử trên Odoo có tính năng gì?

Bộ giải pháp có trên  200 tính năng cốt lõi phục vụ chuyên sâu cho việc quản trị bảo hành.  Song song đó là hơn 600 tính năng mở rộng khác cho phép quản lý bao quát, toàn diện các khía cạnh quản trị công ty.

Triển khai các tính năng quản lý bảo hành trên Odoo giúp doanh nghiệp có khả năng mở rộng về sau,  không bị phụ thuộc tuyệt đối vào nhà cung cấp  như các giải pháp quản lý trong nước khác đang có trên thị trưởng.

Các tính năng chung

 • Đăng nhập tài khoản / Quên mật khẩu

 • Đăng xuất

 • Trao đổi nội bộ (ghi chú, gửi tin nhắn, tạo và xóa nhóm chat)

 • Lên lịch công việc (hoạt động) cho người dùng

 • Nhận và xem thông báo các hoạt động (email hoặc trên hệ thống)

 • Xem lịch sử thay đổi các đối tượng

 • Tìm kiếm đối tượng theo từ khóa

 • Lọc các đối tượng theo nhiều tiêu chí

 • Gom nhóm khi xem danh sách các đối tượng

 • Chuyển đổi dạng hiển thị danh sách đối tượng (kanban, list, pivot, graph)

 • Thêm/xóa/phân quyền người theo dõi vào/ra một đối tượng

 • Nhân bản đối tượng thành đối tượng mới

 • Lưu trữ/bỏ lưu trữ đối tượng
  Nhập (import) dữ liệu hàng loạt (Tạo mới và chỉnh sửa hàng loạt bằng cách điền dữ liệu vào biểu mẫu excel và đưa lên hệ thống)

 • Xuất (export) dữ liệu hàng loạt từ hệ thống ra mẫu excel

Quản lý tài khoản người dùng trên hệ thống

 • Xem thông tin tài khoản cá nhân

 • Chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân

 • Đổi mật khẩu tài khoản 

 • Cài đặt tài khoản cá nhân (ngôn ngữ, thông báo, ...)

 • Xem danh sách tài khoản người dùng

 • Xem thông tin tài khoản người dùng

 • Tạo mới tài khoản người dùng

 • Chỉnh sửa tài khoản người dùng

 • Phân quyền cho tài khoản người dùng (theo nhóm người dùng, nhóm chức năng,…)

 • Cấp lại mật khẩu mới cho tài khoản người dùng

 • Xóa tài khoản người dùng

Quản lý sản phẩm có số lô - số seri

 • Xem danh sách sản phẩm

 • Xem thông tin chi tiết sản phẩm

 • Tạo mới một sản phẩm

 • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

 • Xóa thông tin sản phẩm

 • Cập nhật số lượng sản phẩm

 • Cấu hình quy tắc tái cung ứng

 • In nhãn sản phẩm

 • In mã vạch sản phẩm

 • Xem catalog tương ứng với bảng giá được chọn

 • In catalog tương ứng với bảng giá được chọn

 • Xem thời hạn bảo hành của sản phẩm/linh kiện

 • Thiết lập thời hạn bảo hành của sản phẩm/linh kiện

 • Quản lý Barcode/QR của sản phẩm/linh kiện

 • Xem danh sách lô/sê-ri

 • Xem thông tin chi tiết lô/sê-ri

 • Tạo mới một lô/sê-ri

 • Chỉnh sửa thông tin lô/sê-ri

 • Xóa thông tin lô/sê-ri

 • Xem thống kê đơn mua hàng tương ứng với từng lô/sê-ri

 • Xem thống kê đơn hàng bán tương ứng với từng lô/sê-ri

 • Xem thống kê địa điểm chứa lô/sê-ri

 • Xem thống kê truy vết với từng lô/sê-ri

 • In số lô/sê-ri

 • Tạo model của sản phẩm

Quản lý ca bảo hành

 • Kích hoạt bảo hành điện tử

 • Xem danh sách các ca bảo hành

 • Xem chi tiết ca bảo hành

 • Thêm ca bảo hành

 • Sửa thông tin ca bảo hành

 • Xoá ca bảo hành

 • Xác nhận ca bảo hành

 • Đề xuất ASC cho từng khách hàng

 • Quản lý state của các ca bảo hành

 • In phiếu thông tin của ca bảo hành

 • Quản lý xem tài liệu hình ảnh sản phẩm sau khi xử lý bảo hành

 • Thêm tài liệu hình ảnh sản phẩm sau khi xử lý bảo hành

 • Sửa tài liệu hình ảnh sản phẩm sau khi xử lý bảo hành

 • Xóa tài liệu hình ảnh sản phẩm sau khi xử lý bảo hành

 • Tạo / Xem / Xóa / Sửa quy tắc chọn vị trí trạm & địa chỉ khách hàng

 • Tạo / Xem / Xóa / Sửa bộ danh mục mã lỗi

 • Tạo / Xem / Xóa / Sửa tài liệu hướng dẫn sửa chửa tương ứng với mã lỗi

Quản lý danh sách trạm bảo hành ủy quyền (ASC)

 • Xem danh sách các trạm bảo hành

 • Xem chi tiết trạm bảo hành

 • Thêm trạm bảo hành

 • Sửa thông tin trạm bảo hành

 • Xoá trạm bảo hành

 • Import thông tin trạm

 • Tạo / Xem / Xóa / Sửa vi phạm chuyên môn

Quản lý công nợ và thanh toán

 • Xem danh sách hoá đơn khách hàng / ASC

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa thông tin chi tiết hoá đơn khách hàng / ASC

 • Xác nhận hoá đơn khách hàng / ASC

 • Ghi nhận thanh toán trên hoá đơn khách hàng / ASC

 • Xem trước hoá đơn khách hàng ở cổng portal

 • Thêm công nợ âm trên hoá đơn khách hàng / ASC

 • In hoá đơn khách hàng / ASC

 • Tạo công nợ âm thanh toán ngay cho nhiều hoá đơn khách hàng / ASC

 • Vào sổ bút toán (xác nhận) nhanh cho nhiều hoá đơn khách hàng / ASC

 • Đổi mã hoá đơn khách hàng / ASC

 • Ghi nhận thanh toán nhanh cho một hoặc nhiều hoá đơn khách hàng / ASC

 • Ghi nhận thanh toán bằng cách cấn trừ công nợ âm hoặc phiếu thanh toán đã tạo

 • Xem danh sách thanh toán của khách hàng / ASC

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa thông tin chi tiết thanh toán của khách hàng / ASC

 • Xác nhận (vào sổ) cho một hoặc nhiều lệnh khách hàng / ASC

 • Xem danh sách thanh toán của ASC

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa / Hủy  thông tin chi tiết thanh toán của ASC

 • Xác nhận (vào sổ) cho một hoặc nhiều lệnh thanh toán ASC

Quản lý điều chuyển hàng hóa, phụ tùng, kho, mượn trả linh kiện

 • Xem danh sách phiếu điều chuyển hàng (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ)

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa / Hủy chi tiết phiếu điều chuyển hàng (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ)

 • Kiểm tra hàng tồn trước khi xử lý (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ)

 • Xác nhận phiếu điều chuyển (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ)

 • In phiếu điều chuyển (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ)

 • Xử lý trả hàng

 • Huỷ giữ hàng ở phiếu điều chuyển hàng

 • Xem danh sách phiếu kiểm kê

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa thông tin chi tiết phiếu kiểm kê

 • In phiếu chênh lệch kiểm kê

 • In báo cáo kiểm kê

 • Xem thông tin truy vết sản phẩm chênh lệch kiểm kê

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa danh sách các lần mượn trả linh kiện

 • Xác nhận mượn/trả linh kiện

 • Xem danh sách danh mục đơn vị tính

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa chi tiết danh mục đơn vị tính

 • Xem danh sách đơn vị tính

 • Xem/ Tạo / Xóa / Sửa  chi tiết đơn vị tính

 • Xem danh sách nhóm sản phẩm

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa thông tin chi tiết nhóm sản phẩm

 • Tạo sản phẩm mới trực tiếp từ chi tiết nhóm sản phẩm

 • Xem thống kê số lượng sản phẩm & chi tiết sản phẩm tương ứng với nhóm sản phẩm

 • Xem danh sách kho hàng

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa thông tin chi tiết kho hàng

Quản lý cổng thông tin (web) tương tác với khách hàng và ASC

 • Xem danh sách các blog

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa chi tiết blog

 • Xem giao diện website, sửa giao diện web theo dạng kéo thả

 • Chỉnh sửa giao diện, chủ đề website

 • Thêm hình ảnh, banner, dẫn link,...

 • Xem danh sách trang web

 • Xem / Tạo / Xóa / Sửa trang web

Các loại báo cáo phần mềm bảo hành

(*) Lưu ý: bên dưới bộ báo cáo chuẩn, các báo cáo khác có thể được xây dựng thêm theo nhu cầu thực tế.

 • Báo cáo tình hình  bảo hành theo trạm

 • Báo cáo hiệu suất KPI

 • Báo cáo tổng hợp mã lỗi

 • Báo cáo linh kiện lỗi

 • Báo cáo máy lỗi

 • Báo cáo sự cố lỗi

 • Báo cáo đổi máy/thu hồi

 • Báo cáo máy kí gửi

 • Báo cáo tháo dỡ

 • Báo cáo chăm sóc khách hàng

 • Báo cáo thông tin linh kiện

 • Báo cáo mượn trả linh kiện


Phương pháp triển khai quản lý bảo hành ra sao để đảm bảo thành công?

Đội ngũ TopERP kiên trì với phương pháp triển khai chuẩn mực để đảm bảo doanh nghiệp ứng dụng được tối đa tính năng hiện có của phần mềm và cho phép mở rộng trong tương lai.

Các bước tiêu chuẩn sẽ bao gồm: phân tích khảo sát thiết kế, trình bày giải pháp kèm với phân tích và đưa ra giải pháp cho các tính năng chưa sẵn có, chia giai đoạn để thực thi vận hành song song với nâng cấp. Điều này đảm bảo khả năng đưa giải pháp vào thực tiễn nhanh nhất, hạn chế gián đoạn vận hành và vẫn nâng cấp theo giai đoạn đáp ứng sự thay đổi về mô hình kinh doanh cũng như mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Phương pháp triển khai phần mềm quản lý bảo hành  

Chi phí triển khai phần mềm bảo hành là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm, phương pháp điều phối ca bảo hành, tính toán tự động ngày bảo hành theo tiêu chí xuất xưởng và xuất bán cũng như độ phức tạp về tính phí ca bảo hành, ca kích hoạt cho ASC mà chi phí triển khai có thể thay đổi.

Tuy nhiên, với giải pháp của TopERP, doanh nghiệp chỉ trả phí Odoo Enterprise cho những người dùng là nhân viên trực thuộc, các trạm ASC hoặc khách mua hàng hoàn toàn không bị tính phí và có thể lưu trữ hàng triệu tài khoản cùng một lúc.

Có thể mở rộng thêm các tính năng gì khác ngoài phần mềm bảo hành?

Như chúng tôi đã chia sẻ, dựa trên các tính năng và ưu điểm nổi bật của giải pháp Odoo, doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở rộng tính ứng dụng của bộ giải pháp hướng tới một mô hình quản lý chuyển đổi số tập trung và toàn diện. Các bộ tính năng mở rộng bao gồm: giải pháp CRM, quản lý mua hàng, kho vận chuyên nghiệp WMS, quản lý đội ngũ giao nhận TMS, kế toán tài chính tự động, giao việc, giao tiếp nội bộ, v.v...

Liên hệ chúng tôi ngay để được các chuyên viên cấp cao tư vấn

Chat with us
Call me back